فروشگاه اینترنتی ورق فنری بهلر

پشتیبانی

021-66780004-7

کارشناس فروش

021-68356

دسته بندی فازهای آلیاژی

فاز بین فلزی

فاز بین فلزی

فازهای محلول در یک محدوده غلظتی معین دارای یک ترکیب شیمیایی متغیر می­ باشند. انواع اتم های شرکت­ کننده (درحالت ایده آل) به صورت آماری توزیع شده­ اند. فازهای محلول در حالت جامد را محلول جامد می نامند.

فازهای پیوندی برعکس فازهای محلول دارای یک نسبت عددی ثابت و معین عناصر شرکت­ کننده در پیوند (ترکیب استوکیومتری) هستند. از این رو فازهای پیوندی را گاهی فازهای بین فلزی استوکیومتری نیز می ­نامند. یک نمونه معروف از یک فاز پیوندی عبارت است از سمنتیت در آلیاژهای (ناپایدار) Fe-C یا ترکیب استوکیومتری Fe3C

فازهای بین فلزی

فازهای بین فلزی (گاهی تحت عنوان متالیدها یا فازهای میانی نیز می نامند) یک حالت بینابینی بین هر دو حالت مرزی فازهای محلول و پیوندی می ­باشند. این فازها ویژگی های هر دو فاز را در ابعاد گوناگون در خود دارند. به همین دلیل بهتر است به خاطر اهمیت ویژه ­ای که این فازها برای آلیاژهای فلزی دارند با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. تشکیل یک فاز محلول، پیوندی و یا بین فلزی در حالت جامد عمدتا به عوامل زیر بستگی دارد:

  • دما
  • خواص شیمیایی اتم های پیوند (تعداد الکترونهای ظرفیت و الکترونگاتیویته)
  • خواص هندسی (قطر اتم و نوع شبکه)

فازهای بین فلزی وقتی پدید می ­آیند که سیستم فازی دارای محدودیت حلالیت بیش از مرز حلالیت خود آلیاژ گردیده و یا یک جدایش فازی در اثر سرد کردن تا زیر حد حلالیت رخ دهد. در آن صورت ممکن است به غیر از محلول های جامد، فازهای بین فلزی و یا فازهای پیوندی هم ظاهر شوند، که در بین و یا داخل محلول های جامد (- ویرث) رسوب کنند.

فازهای بین فلزی و همچنین فازهای پیوندی دیگر در شبکه یکی از عناصر متبلور نمی­ شوند، بلکه دارای یک شبکه کریستالی منحصر به خود می­ باشند که مخصوص آن پیوند شیمیایی است. نوع پیوند غالب عبارت است از پیوند فلزی، ولی همراه با مقداری پیوند کئووالنت و یا پیوند یونی.

تا به حال از نام فاز بین فلزی تنها برای مواردی استفاده می­شد که فقط فلزات در تشکیل پیوند نقش داشته باشند. (فازهای بین فلزی کلاسیک) امروزه پیوند بین فلزات و غیرفلزات نیز در زمره فازهای بین فلزی به حساب می­ آیند.

پیوند فلزی

ترکیب عنصرهای فازی بین فلزی از طریق فرمولهایی بیان می­گردد که برای پیوندهای شیمیایی شناخته شده است (مثلا Fe2W، Al2Cu و غیره). برخلاف تصورات شیمیایی از پیوندهای شیمیایی، ترکیب فازهای بین فلزی به صورت استوکیومتری نیست، بلکه سهم هریک از عناصر در محدوده یک ناحیه همگن معین تغییر می­کند. بنابراین فرمول این ترکیب فقط بیانگر یک مقدار میانگین است. گاهی اوقات هم از نام پیوند بین فلزی به جای فاز بین فلزی استفاده می­ شود. اما این گمراه کننده است، زیرا این نام مشابه پیوندهای شیمیایی یک ترکیب استوکیومتری دقیق و متناسب با ظرفیت شیمیایی را تداعی می ­نماید.

ورق فنری بهلر

ورق فنری پیشرو

Shopping cart close